Sut i weld proffil caeedig (cyfrif) ar Instagram

Categori Technoleg TricksPC

Sut i weld proffil caeedig (cyfrif) ar Instagram Pan ewch i dudalen defnyddiwr arall, nid yw'n anghyffredin dod o hyd i: "Cyfrif caeedig yw hwn". Nid yw'n bosibl gweld llun o broffil Instagram caeedig, ac nid yw ychwaith yn bosibl gweld straeon, postiadau, fideos, tanysgrifwyr a thanysgrifiadau. Ychydig iawn o wybodaeth a ddangosir: a… darllenwch fwy

Sut i ofyn am fanylion galwad ar gyfer Tele2

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ofyn am fanylion galwad ar gyfer Tele2 Nid yw'n anghyffredin i danysgrifwyr gweithredwr ffôn symudol ddod o hyd i wybodaeth am alwadau a threuliau penodol. Er mwyn ei gael, rhaid i chi ofyn am ddadansoddiad manwl o'r galwadau a wnaed i Tele2. Gyda chymorth y gwasanaeth hwn gallwch gael dadgryptio manwl o bob galwad… darllenwch fwy

Sut i lawrlwytho neges llais o Vkontakte

Categori Technoleg TricksPC

Sut i lawrlwytho neges llais o Vkontakte Mae negeseuon llais yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ymhlith defnyddwyr rhwydweithiau cymdeithasol. Mae'n ffordd gyflym a chyfforddus o drosglwyddo gwybodaeth. Ond nid yw mor hawdd lawrlwytho neges llais o VK i'ch cyfrifiadur neu'ch ffôn a'i drosglwyddo i lwyfan arall. … darllenwch fwy

Sut i ddod o hyd i gân neu gerddoriaeth o fideo

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ddod o hyd i gân neu gerddoriaeth o fideo Yn aml wrth wylio ffilmiau, cyfresi teledu neu glipiau ar wasanaeth poblogaidd fel YouTube, Instagram, VK neu Tik Tok, gallwch glywed cân cŵl neu gerddoriaeth hyfryd yn unig. Ac ar unwaith rydych chi'n meddwl: «О! Rwyf am ei gael yn fy nghasgliad! Dw i'n mynd i wrando arno fe... darllenwch fwy

Sut i ddarganfod rhif SNILS pasbort person ar-lein

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ddarganfod y rhif SNILS o basbort person ar-lein Mae dinasyddion a thrigolion Rwseg yn aml yn pendroni sut i ddarganfod eu rhif SNILS o'u pasbort ar-lein, trwy'r Rhyngrwyd. Efallai y bydd angen y weithdrefn hon os nad oes gan berson dystysgrif wrth law a bod angen iddo gael gwybod ar frys… darllenwch fwy

Swarlivir: sut i dynnu'n ôl yn My Singing Monsters (MSM)

Categori Technoleg TricksPC

Swarlivir: sut i dynnu'n ôl yn My Singing Monsters (MSM) Yn sicr, bydd gan chwaraewyr ddiddordeb mewn gwybod sut i gael gwared ar y Swarlivir yn My Singing Monsters. Mae'n anghenfil prin ac unigryw na all fod ar goll o gasgliad unrhyw un. Sut le yw Swarleywyr? Swarlivir - anghenfil ether enigmatig sy'n edrych fel ystlum… darllenwch fwy

Yr arswyd: sut i ddileu anghenfil yn My Singing Monsters

Categori Technoleg TricksPC

Yr arswyd: sut i ladd anghenfil yn My Tuning Monsters Mae yna lawer o angenfilod yn y gêm My Tuning Monsters. Ond un o'r rhai mwyaf poblogaidd, y mae pob chwaraewr yn llythrennol eisiau ei gael yn eu casgliad, wrth gwrs, yw Vujas. Mae hyd yn oed Swarlivir yn israddol iddo mewn poblogrwydd. Yn yr erthygl hon byddwn yn gweld yn fanwl sut… darllenwch fwy

Tegell Kitfort KT-640-5 – adolygiad: peidiwch â'i brynu!

Categori Technoleg TricksPC

Tegell Kitfort KT-640-5 – adolygiad: peidiwch â'i brynu! Adolygiad gonest o'r tegell trydan Kitfort KT-640-5 a brynwyd gan Citylink. Rwy’n argymell eich bod yn ei ddarllen yn ei gyfanrwydd er mwyn peidio â gwneud camgymeriad. Helo pawb! Rwyf wedi penderfynu prynu tegell newydd. Mae'r hen un mewn cyflwr gwael iawn: nid yw'r caead yn dal, nid yw'r dangosyddion yn ... darllenwch fwy

Sut i uwchraddio o Windows 10 i Windows 11: uwchraddio i'r system weithredu newydd

Categori Technoleg TricksPC

Sut i uwchraddio o Windows 10 i Windows 11: diweddariad i'r system weithredu newydd Sut i uwchraddio i Windows 11: cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru a gosod y fersiwn newydd o'r system weithredu. Mae Microsoft wedi rhyddhau'r diweddariad hir-ddisgwyliedig i'r system weithredu. Gall defnyddwyr y mae eu dyfeisiau'n bodloni'r gofynion sylfaenol bellach uwchraddio i Windows 11. … darllenwch fwy

Sut i ddarganfod pwy sydd wedi galw o rif cudd

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ddarganfod pwy sydd wedi galw o rif cudd Mae galw am wasanaeth cuddio rhif ffôn gan wahanol fathau o bobl a strwythurau: sgamwyr, casglwyr, cwmnïau masnachol neu'n syml, pobl sydd eisiau chwarae pranc. Mae’r “dioddefwyr”, yn eu tro, yn pendroni sut i ddarganfod y rhif ffôn cudd… darllenwch fwy

Gwall 0x0000011b wrth gysylltu argraffydd

Categori Technoleg TricksPC

Gwall 0x0000011b wrth gysylltu argraffydd Ar ôl diweddariad Windows diweddar ganol mis Medi, dechreuodd llawer o ddefnyddwyr dderbyn gwall 0x0000011b wrth gysylltu argraffyddMae'r argraffydd yn y lleoliad a rennir, wedi'i gysylltu trwy LAN neu USB. Gall y gwall 0x0000011b hefyd ddigwydd yn ystod gweithrediad argraffu. Mae'r nam fel arfer yn digwydd yn… darllenwch fwy

Sut i glirio'r storfa yn Telegram - glanhewch y cof

Categori Technoleg TricksPC

Sut i glirio storfa ar Telegram - cof glân Mae negeswyr wedi'u hintegreiddio'n gadarn yn ein bywydau. Maent yn syml iawn ac yn hawdd eu defnyddio. Gallwch eu defnyddio i anfon a derbyn gwybodaeth ar unwaith. Ond mae gan bob neges bwysau. Ffeiliau arbennig o fawr gyda chynnwys delwedd, sain a fideo. I gyd … darllenwch fwy

VK Music - gwrandewch yn y cefndir heb gyfyngiadau

Categori Technoleg TricksPC

VK Music: gwrando cefndir anghyfyngedig Mae defnyddwyr y rhwydwaith cymdeithasol yn wynebu problem wrth geisio defnyddio'r chwaraewr cyfryngau sydd wedi'i gynnwys yn y rhaglen: nid yw cerddoriaeth VK yn chwarae yn y cefndir. Mae popeth yn gweithio, mae popeth yn iawn, ond dim ond nes bod y sgrin yn mynd yn wag neu'r ... darllenwch fwy

Adnabod cacti trwy lun: rhywogaeth, enw

Categori Technoleg TricksPC

Adnabod cacti gyda llun: rhywogaeth, enw Mae'n anodd dychmygu tŷ modern heb blanhigion. Mae gan rai pobl ardd gyfan gartref. Dim ond ychydig o blanhigion sydd gan rai. Mae gen i, er enghraifft, Krassula (coeden arian) a chactus ar fy llawr. Mae'r olaf wedi byw gyda mi am fwy na thair blynedd. … darllenwch fwy

Sut i ddarganfod pa rifau ffôn sydd wedi'u cofrestru i berson

Categori Technoleg TricksPC

Sut i gael gwybod pa rifau ffôn sydd wedi'u cofrestru i berson Yn aml mae pobl yn chwilio am wybodaeth ar sut i ddarganfod pa rifau ffôn sydd wedi'u cofrestru i berson. Mae rhai pobl eisiau gwybod pa rifau symudol sy'n perthyn iddynt yn bersonol, eraill i bobl eraill - haneri eraill, perthnasau, ffrindiau, cydnabyddwyr neu hyd yn oed ddieithriaid. … darllenwch fwy

Gwiriad gwaharddiad teithio

Categori Technoleg TricksPC

Gwirio'r gwaharddiad teithio Wrth gynllunio taith i wlad arall, mae dinasyddion cyfrifol yn gofyn i'w hunain ymlaen llaw sut i wirio'r gwaharddiad teithio. Mae'n bwysig iawn cael gwybod am y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau posibl i groesi'r ffin a all ddifetha'r daith. Os oes gennych rai, ni fyddwch yn gallu pasio'r rheolaeth ffin. … darllenwch fwy

Cerdyn Pushkin ar gyfer pobl ifanc: sut i'w gael

Categori Technoleg TricksPC

Cerdyn Ieuenctid Pushkin: sut i'w gael Cerdyn Pushkin – Lansio prosiect newydd ar raddfa fawr Medi 1, 2021. Ei nod yw addysgu pobl ifanc yn ddiwylliannol. Gall pobl ifanc rhwng 14 a 22 oed fynychu digwyddiadau diwylliannol: amgueddfeydd, theatrau, arddangosfeydd ledled Rwsia, gan dalu gyda cherdyn corfforol neu rithwir… darllenwch fwy

Sut i ddiffodd modd cysgu ar gyfrifiadur (Windows 10)

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ddiffodd y modd cysgu ar gyfrifiadur (Windows 10) Modd Cwsg - Nodwedd ddefnyddiol iawn wedi'i hymgorffori yn system weithredu Windows i arbed batri / pŵer a darparu amddiffyniad. Yn ogystal â'r posibilrwydd o'i actifadu â llaw, mae yna hefyd newid awtomatig i'r modd cysgu ar ôl cyfnod penodol o anweithgarwch dyfais. … darllenwch fwy

Sut i ddarganfod a dadactifadu tanysgrifiadau a gwasanaethau taledig ar Tele2: canllaw

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ddarganfod a dadactifadu tanysgrifiadau a gwasanaethau taledig ar Tele2: canllaw Yn ogystal â'r gwasanaethau sylfaenol sydd wedi'u cynnwys yn eich cyfradd, mae Tele2 yn cynnig tanysgrifiadau estynedig. Fel rheol gyffredinol, maent yn cael eu talu. Gall gwasanaethau trydydd parti hefyd gysylltu tanysgrifiadau. Gwneir y cysylltiad yn uniongyrchol gan y defnyddiwr neu gyda'i wybodaeth. … darllenwch fwy

Analluogi hysbysiadau VKontakte - cyfarwyddiadau

Categori Technoleg TricksPC

Analluogi hysbysiadau VKontakte - cyfarwyddiadau Mae hysbysiadau yn arf defnyddiol iawn sy'n eich galluogi i gael gwybod yn brydlon am ddigwyddiadau sydd wedi digwydd yn y rhwydwaith cymdeithasol. Fodd bynnag, ar ryw adeg, gall cysur droi'n anghysur yn hawdd. Mae defnyddwyr yn aml yn pendroni sut i ddiffodd hysbysiadau yn… darllenwch fwy

Nid yw hysbysiadau VK yn dod: beth i'w wneud - yr ateb

Categori Technoleg TricksPC

Nid yw hysbysiadau VK yn cyrraedd: beth i'w wneud - yr ateb Mae hysbysiadau yn ffordd gyfleus ac effeithiol o gael gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd wedi digwydd yn y rhwydwaith cymdeithasol pan nad yw'r defnyddiwr yno. "Ond beth ddylech chi ei wneud os na chewch chi hysbysiadau gan VK? "Mae pobl sydd wedi dod ar draws... darllenwch fwy

Arian NPO Mobi – sut i analluogi taliadau symudol

Categori Technoleg TricksPC

Arian NPO Mobi – sut i analluogi taliadau symudol Tanysgrifiadau symudol yw ffrewyll go iawn cymuned ar-lein heddiw. Ar y naill law, maent yn gyfleus, ond ar y llaw arall, maent yn aml yn cael eu defnyddio gan wasanaethau diegwyddor i godi taliadau anawdurdodedig i'r balans ffôn neu gerdyn banc. Gan … darllenwch fwy

Analluoga OneDrive yn Windows 10 - cyfarwyddiadau

Categori Technoleg TricksPC

Analluoga OneDrive i mewn Windows 10 - cyfarwyddiadau Mae gan Windows, fel y mae ar hyn o bryd, lawer o wahanol nodweddion, apiau ac ychwanegion. Ond efallai na fydd rhai ohonynt yn cael eu defnyddio. Mae defnyddwyr yn aml yn pendroni sut i analluogi OneDrive yn Windows 10 neu ei dynnu'n gyfan gwbl o'u cyfrifiadur neu liniadur. Gall yr angen hwn godi ar gyfer y rhai… darllenwch fwy

Neges llais yn Odnoklassniki – sut i anfon neges sain

Categori Technoleg TricksPC

Neges llais yn Odnoklassniki – sut i anfon neges sain Mae cyfathrebu trwy neges llais yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae'n gyflym ac yn gyfleus oherwydd nid oes rhaid i chi edrych ar sgrin y ffôn fel y gwnewch pan fyddwch chi'n teipio. Hefyd, mae llais byw yn gallu cyfleu emosiynau dynol, ac mae hyn yn bwysig. Nid yw'n gwneud… darllenwch fwy

Sut i gau proffil eich tudalen Odnoklassniki o'r tu allan

Categori Technoleg TricksPC

Sut i gloi'ch proffil Odnoklassniki o'r tu allan Mae defnyddwyr sy'n poeni am breifatrwydd eu tudalen bersonol ar y rhwydwaith cymdeithasol yn aml yn pendroni sut i gloi eu proffil Odnoklassniki trwy roi “Lock” parhaol neu dros dro. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i weld rhai cyfarwyddiadau cam wrth gam sy'n… darllenwch fwy

Sut i ddadactifadu gwasanaethau taledig a thanysgrifiadau ar eich ffôn: cyfarwyddiadau

Categori Technoleg TricksPC

Sut i ddadactifadu gwasanaethau taledig a thanysgrifiadau ar eich ffôn: cyfarwyddiadau Mae pob gweithredwr symudol modern, yn ogystal â'r nodweddion sylfaenol, yn cynnig gwasanaethau ychwanegol sy'n ehangu ymarferoldeb y defnydd o'r rhwydwaith cellog ar gyfer y tanysgrifiwr. Mae rhai yn rhad ac am ddim a rhai yn cael eu talu. Defnyddwyr sydd am osgoi taliadau rheolaidd ar… darllenwch fwy

Giry-net.ru: sut i ddad-danysgrifio zhiry-net.ru

Categori Technoleg TricksPC

Giry-net.ru: sut i ddad-danysgrifio zhiry-net.ru Tanysgrifiadau taledig yw gwir ffrewyll cymdeithas ar-lein heddiw. Mae llawer o bobl yn aml yn wynebu taliadau ar eu cyfrifon banc a'u cardiau o ganlyniad i'w diffyg sylw eu hunain neu driciau twyllodrus o wasanaethau ar-lein diegwyddor. Er enghraifft, mae nifer fawr ... darllenwch fwy

Rhwydwaith cymdeithasol yw ClubHouse: beth ydyw?

Categori Technoleg TricksPC

Rhwydwaith cymdeithasol yw ClubHouse: beth ydyw? Yn ddiweddar rydym wedi clywed am ClubHouse, y safle rhwydweithio cymdeithasol, gan bron bawb ar y Rhyngrwyd. Mae bron pawb ar y rhyngrwyd yn siarad amdano. Nid yw pawb yn gwybod ac yn deall beth ydyw a “beth mae'n ymwneud ag ef”. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i weld beth… darllenwch fwy

Cyfarwyddiadau: Diweddaru Opera i'r fersiwn diweddaraf

Categori Technoleg TricksPC

Cyfarwyddiadau: Diweddaru Opera i'r fersiwn ddiweddaraf Mae datblygwyr Opera yn poeni am eu defnyddwyr, eu cysur a'u diogelwch, fel eu bod yn rhyddhau diweddariadau yn rheolaidd sy'n gwella ymarferoldeb y porwr. Yn ddiofyn, mae Opera wedi'i ffurfweddu i ddiweddaru'r porwr yn awtomatig. Mae hyn yn gyfleus, gan nad oes rhaid i'r defnyddiwr fonitro a rheoli ... darllenwch fwy

Stop Creadigol
IK4
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa