Sut i ofyn am fanylion galwad ar gyfer Tele2

Sut i ofyn am fanylion galwad ar gyfer Tele2

Nid yw'n anghyffredin i danysgrifwyr gweithredwr ffôn symudol ddod o hyd i wybodaeth am alwadau a threuliau penodol. Er mwyn ei gael, rhaid i chi ofyn am ddadansoddiad manwl o'r galwadau a wnaed i Tele2. Gyda chymorth y gwasanaeth hwn gallwch gael dadgryptio manwl o'r holl alwadau sy'n dod i mewn ac yn mynd allan, dyddiad ac amser eu gwneud, hyd a chost.

Mae'r dadansoddiad hefyd yn dangos data ar y ffi tanysgrifio, cysylltiad gwasanaethau sylfaenol ac ychwanegol, eu cost, dyddiad ac amser trafodion, traffig Rhyngrwyd: munudau a gigabeit a dreuliwyd, negeseuon SMS a MMS.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i edrych yn fanylach ar y cyfarwyddiadau ar sut i ofyn am fanylion galwadau Tele2.

Pam mae angen y wybodaeth fanwl arnoch chi?

Y prif resymau pam mae cwsmeriaid gweithredwyr ffonau symudol yn troi at gais am ddata:

 • Yr angen i gysoni balansau. Os na fydd y gost wirioneddol yn cyd-fynd â'r hyn a nodir yn y gyfradd;
 • Yr angen i chwilio am rif person rhag ofn na fydd yr alwad yn cael ei chadw ar y ffôn;
 • Yr awydd i weld dyddiad ac amser galwad arbennig;
 • Darganfyddwch y rhif ffôn cudd sydd wedi'i nodi fel "Rhif anhysbys" pan fyddwch chi'n ei alw. Ym manylion yr alwad, mae yn y fformat rhifol yr ydym wedi arfer ag ef.
Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Sut i ddadactifadu gwasanaethau taledig a thanysgrifiadau ar eich ffôn: cyfarwyddiadau

Mae'n bwysig: Nid yw'r manylion yn dangos testunau negeseuon SMS, URLau gwefannau yr ymwelwyd â nhw, trawsgrifiadau a recordiadau o sgyrsiau ffôn y tanysgrifiwr.

Sut i wneud manylion galwad ar Tele2

Mae yna 3 ffordd o wneud manylion galwad ar Tele2:

 1. Gwiriwch y datganiad yn eich cyfrif personol ar wefan y gweithredwr ffôn symudol;
 2. Gweld y trawsgrifiad yn yr ap symudol;
 3. Cysylltwch â swyddfa'r gweithredwr.

Sut i ofyn am fanylion Tele2 trwy rif rhadffôn – swyddfa breifat

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud manylion galwad Tele2 ar gyfer eich rhif ffôn ar-lein am ddim yng nghyfrif personol y tanysgrifiwr ar wefan y gweithredwr ffôn symudol. I wneud hyn, rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau cam wrth gam canlynol:

 1. Cyrchwch eich swyddfa bersonol gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr (sef eich rhif ffôn) a'ch cyfrinair. Os nad oes gennych gyfrinair, gallwch gael cyfrinair un-amser;
 2. Ewch i "Treuliau" yn y ddewislen llywio;
 3. Pwyswch y botwm "Manylion Archeb";
 4. Dewiswch y cyfnod dadansoddi: y dydd, y mis neu nodwch y ffigurau angenrheidiol eich hun;
 5. Yn nodi'r cyfeiriad e-bost gwirioneddol yr anfonir manylion galwad Tele2 iddo mewn fformat PDF.

Os dymunwch, gellir lawrlwytho'r trawsgrifiad a'i argraffu ar argraffydd.

Trwy ofyn am y data trwy eich cyfrif personol, gall y tanysgrifiwr gael trawsgrifiad o'r 6 mis diwethaf.

Manylion galwadau Tele2 yn y cais: sut i'w gweld

Gallwch hefyd weld manylion eich galwadau Tele2 am ddim gan ddefnyddio'r ap symudol:

 1. Lawrlwythwch a gosodwch y cymhwysiad symudol My Tele2 i Android neu iOS;
 2. Dechreuwch yr app;
 3. Awdurdodi eich hun drwy nodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair;
 4. Ewch i “Treuliau” yn y ddewislen llywio ar waelod y sgrin;
 5. Pwyswch y botwm «Manylion»;
 6. Dewiswch gyfnod;
 7. Yn pennu'r e-bost cyfredol;
 8. Pwyswch y botwm "Anfon".
Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Taliadau cymdeithasol ar-lein - Cerdyn wedi'i godi, beth i'w wneud?

Trwy ofyn am ddata'r alwad o'r rhaglen symudol, gall y defnyddiwr gael data'r 6 mis diwethaf (chwe mis).

I ofyn am ddata Tele2 pan fyddwch chi'n mynd i siop y gweithredwr yn bersonol

Gallwch hefyd ofyn am ddata Tele2 trwy gysylltu â chanolfan gwasanaeth y gweithredwr symudol.

Rhaid i chi gael eich dogfen adnabod – pasbort.

Os nad oes posibilrwydd i ymddangos yn bersonol, gellir llunio pŵer atwrnai ar gyfer rhywun arall. Rhaid i chi nodi'n glir awdurdod y person i dderbyn manylion galwadau i rif penodol. Dylech hefyd ddod â'ch pasbort.

Yn wahanol i'r gwasanaeth o bell, sydd am ddim, os byddwch yn archebu print gyda'r manylion yn ystafell arddangos gweithredwr, mae'n rhaid i chi dalu am y gwasanaeth. Faint? 100 rubles am 1 mis calendr.

Yn wahanol i'r datganiad cyfrif personol, y mae ei drawsgrifiad yn cynnwys data o'r 6 mis diwethaf yn unig, gall salon telathrebu ddarparu datganiad am 36 mis (3 blynedd).

Sut i gael manylion galwad Tele2 o rif arall – rhif rhywun arall

Nid yw'n anghyffredin i ddefnyddwyr feddwl tybed sut i gael manylion galwadau a wneir i Tele2 o rif arall (anhysbys).

Dim ond ychydig o achosion sydd lle gellir gwneud hyn:

 1. Os yw'r defnyddiwr wedi caniatáu mynediad i'w gyfrif personol ar wefan y gweithredwr neu raglen symudol;
 2. Os oes pŵer atwrnai wedi’i roi yn eich enw chi i gael y manylion yn swyddfa’r gweithredwr ffôn symudol.
Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Symud Gwefan Denver i Hosting: Cyfarwyddiadau

Stop Creadigol
IK4
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa