Sut i weld proffil caeedig (cyfrif) ar Instagram


Sut i weld proffil caeedig (cyfrif) ar Instagram

Pan ewch i dudalen defnyddiwr arall, nid yw'n anghyffredin dod o hyd i: «Mae hwn yn gyfrif caeedig«. Nid yw'n bosibl gweld llun o broffil Instagram caeedig, ac nid yw ychwaith yn bosibl gweld straeon, postiadau, fideos, tanysgrifwyr a thanysgrifiadau. Ychydig iawn o wybodaeth a ddangosir: mân-lun o'r prif lun, data ar nifer y postiadau, tanysgrifwyr a thanysgrifiadau. Yn naturiol, mae cwestiwn dilys yn codi, wedi'i ysgogi gan chwilfrydedd sydyn: «Sut i weld proffil Instagram caeedig ?«. Wedi'r cyfan, mae'n debyg bod y cyfrif wedi'i guddio am ryw reswm. Yn amlwg mae rhywbeth diddorol. Dyna pam ei bod yn hanfodol mynd i mewn i'r dudalen gaeedig!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i weld sut i weld proffil caeedig (cyfrif, tudalen) ar Instagram. Gadewch i ni edrych ar y ffyrdd posibl o osgoi'r cyfyngiadau.

Gweld proffil Instagram caeedig

Er mwyn gweld proffil Instagram caeedig, mae'n rhaid i'r defnyddiwr danysgrifio iddo. Mae hyn yn hawdd iawn i'w wneud, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw

 1. Mewngofnodi i'r app ;
 2. Ewch i'r cyfrif defnyddiwr ;
 3. Pwyswch y botwm "Tanysgrifio".

Yn wahanol i gyfrifon agored, lle gwneir tanysgrifiadau ar unwaith ac yn awtomatig, mae pethau'n wahanol gyda phroffil caeedig: rhaid i'r defnyddiwr ei gymeradwyo â llaw. Gall hyn gymryd amser, felly peidiwch â digalonni os na allwch gael mynediad i'ch proffil ar unwaith. Bydd yn rhaid i chi aros.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Sut i ddod o hyd i gân neu gerddoriaeth o fideo

Ond mae yna bosibilrwydd hefyd na fydd y defnyddiwr yn cymeradwyo tanysgrifiwr newydd o gwbl, sy'n golygu nad yw'n bosibl gweld y lluniau, straeon, tanysgrifiadau a dilynwyr ar broffil Instagram caeedig.

Sut i weld proffil Instagram caeedig heb danysgrifio

Mae pobl sydd wedi cael eu gwrthod a heb danysgrifio, yn ogystal â phobl sydd eisiau gweld postiadau Tudalen yn ddienw, yn aml yn pendroni: “Sut i weld proffil Instagram caeedig heb danysgrifio".

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddulliau gweithio i weld cyfrif Instagram caeedig heb danysgrifiad.

Ac mae'n annhebygol y byddant yn ymddangos yn y dyfodol. Mae cwmnïau mawr yn genfigennus iawn o'u polisïau preifatrwydd ac nid ydynt yn rhannu data personol heb ganiatâd y defnyddiwr.

Fodd bynnag, yn yr erthygl hon rydym yn mynd i weld rhai dulliau i gael ychydig mwy o wybodaeth am broffil caeedig.

Anfon neges at ddefnyddiwr

Os cafodd eich cais tanysgrifio ei wrthod yn sydyn, gallwch ysgrifennu neges breifat at y person, yn esbonio'r sefyllfa a phwy ydych chi a pham rydych chi am danysgrifio. Mae'n hawdd ei wneud:

 1. Rhaid i chi fynd i'r dudalen defnyddiwr;
 2. Cliciwch ar yr eicon gyda 3 dot fertigol yng nghornel dde uchaf y sgrin;
 3. Dewiswch "Anfon Neges".

Cyfathrebu drwy wasanaethau trydydd parti

Mae rhai defnyddwyr yn nodi yn eu proffil dolenni i wasanaethau trydydd parti y maent yn aelodau ohonynt. Er enghraifft, yn y screenshot isod, mae gan y ferch ddolen i ask.ru. Gallwch fynd yno a cheisio darganfod y rheswm pam nad yw'r tanysgrifiad wedi'i gymeradwyo. Efallai y bydd dolen i rwydwaith cymdeithasol neu flog personol hefyd.

Cuddio proffil

Os oes gan ddefnyddiwr ddig personol yn eich erbyn ac mai dyna'r rheswm pam na chadarnhaodd y cais tanysgrifio ac yna ei rwystro, gallwch ddefnyddio tric bach a chreu cyfrif newydd i gyrraedd y proffil caeedig. Ceisiwch eto oddi yno.

Mae rhai defnyddwyr yn argymell creu cyfrif ffug gyda data ffug neu ddefnyddio data un o ffrindiau'r person sy'n mynd i gofrestru. Ond nid yw'n gwbl gywir o safbwynt moesol a chyfreithlon. Felly ni argymhellir troi at y mesurau hyn.

Chwiliad Clonio

Mae yna lawer o wefannau ar-lein sy'n dadansoddi cynnwys o wasanaethau poblogaidd, gan gynnwys Instagram. Maent yn casglu ac yn storio data amrywiol am y defnyddiwr a gyhoeddir yn y parth cyhoeddus. Os oedd tudalen gaeedig ar agor rywbryd a bod y deunydd yn cael ei gopïo gan wefan arall, gellir ei gweld.

Felly sut ydych chi'n dod o hyd i safle clôn o'r fath? Gall peiriannau chwilio helpu. Gallwch fynd i Yandex neu Google ac ysgrifennu'r ymholiad canlynol: "Enw Defnyddiwr + Instagram".

Gallwch hefyd chwilio yn ôl URL y dudalen. Os defnyddir app symudol, gallwch gael dolen i'r proffil fel a ganlyn

 1. Agorwch broffil y person;
 2. Pwyswch y botwm gyda 3 dot fertigol yng nghornel dde uchaf ffenestr y cais;
 3. Dewiswch “Copi URL Proffil”;
 4. Yna ewch i borwr eich ffôn, agorwch un o'r peiriannau chwilio a theipiwch y ddolen hon. Os ydych chi'n lwcus, byddwch chi'n gallu gweld golwg rhannol o'ch proffil Instagram caeedig.

Dewch o hyd i rwydweithiau a gwasanaethau cymdeithasol eraill

Mae'n debygol iawn bod defnyddiwr yn dyblygu cynnwys ei broffil Instagram ar rwydweithiau cymdeithasol neu wasanaethau ar-lein eraill. Mae rhai pobl yn cynnwys dolenni i gyfrifon rhwydwaith eraill ar eu tudalen Instagram. Ond nid y cyfan. Sut ydych chi'n dod o hyd iddynt yn yr achos hwn?

Gallwch wneud chwiliad ar beiriannau chwilio yn ôl enw cyntaf ac olaf. Os ydych chi'n lwcus, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r person rydych chi'n chwilio amdano ar y dudalen gyntaf.

Ond os yw'r defnyddiwr yn defnyddio enw gwahanol, ni fydd yn dychwelyd unrhyw ganlyniadau.

Yn yr achos hwn, gellir defnyddio'r dull canlynol:

 1. Defnyddiwch eich porwr i fynd i dudalen y person y mae ei broffil Instagram rydych chi am ei weld;
 2. Pinsiwch y prif lun proffil;
 3. Dewiswch “Chwilio'r ddelwedd hon yn Yandex” o'r ddewislen sy'n ymddangos;
 4. Bydd y gwasanaeth yn rhoi'r holl wefannau lle mae'r ddelwedd hon i'w chael. Os ydych chi'n ffodus, fe welwch y proffil agored a ddymunir.

Gallwch chi wneud yr un llawdriniaeth o'ch cyfrifiadur. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho ac arbed y prif lun ar eich cyfrifiadur, ac yna chwilio amdano yn Yandex Pictures a Google Pictures.

Beth am fôr-ladrad?

Mae yna lawer o wefannau ar-lein sy'n addo'r gallu i weld proffil Instagram caeedig heb gofrestru. Mae rhai yn honni bod hacwyr a gallant hacio proffil 100% o'r amser, mae eraill yn dweud bod cysylltiadau yn y weinyddiaeth Insta. Beth sy'n digwydd gyda nhw? Ydyn nhw wir yn gweithio?

Mae'n 2021, mae'n 2022. Mae'n drueni, gymrodyr, i gredu mewn chwedlau uchel. Nid oes unrhyw wasanaethau sydd mewn gwirionedd yn caniatáu ichi weld proffil Instagram caeedig, ac ni all fod.

Os yw'r "hacwyr" hyn yn hacio, dim ond y defnyddiwr naïf sy'n meddwl ei bod hi'n bosibl osgoi amddiffyniad cwmni sydd â throsiant o filiynau o ddoleri.

Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r gwasanaeth yn codi tâl am y gwasanaeth ac yna nid yw'n ei berfformio.


Casgliad

Yr unig ffordd ddibynadwy o weld lluniau, straeon, postiadau, fideos, dilynwyr, a thanysgrifiadau ar dudalen Instagram caeedig yw tanysgrifio i'r proffil. Ni allwch ei wneud heb gofrestru, wrth gwrs. Rhaid i chi gael cyfrif. Gallwch gofrestru o gyfrifiadur neu ffôn Android neu iOS (iPhone).

Stop Creadigol
IK4
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa