Sut alla i drwsio gwall 0x00000194 yn Windows 11?

Sut alla i ddatrys y gwall 0x00000194 yn Windows 11 triciau PC

Sut alla i drwsio gwall 0x00000194 yn Windows 11? Mae gwall 0x00000194 yn digwydd wrth osod neu lansio apps o'r Windows Store, yn ogystal ag wrth agor yr app Microsoft Store ei hun. Mae rhai defnyddwyr wedi sylwi ei fod yn ymddangos ar ôl iddynt fynd i mewn i'w cyfrif personol, ond ar ôl iddynt gau'r… darllenwch fwy

ATTEMPTED_TO_WRITE_TO_READONLY_MEMORY BSOD yn Windows 11, 10

ceisiodd bsod ysgrifennu i gof darllen yn unig yn windows 11 10 Cheats PC

ATTEMPTED_TO_WRITE_TO_READONLY_MEMORY BSOD yn Windows 11, 10 Unwaith eto gyda nam arall, y tro hwn yn effeithio ar y BSOD gyda TREISIO I YSGRIFENNU AT READONLY cod COF. Mae'r diffyg wedi effeithio ar Windows 11, 10 a Server 2019, 2022. Mae gan y broblem ei hun awgrym wedi'i bwytho eisoes yn yr ystyr bod ymgais i ysgrifennu neu ddarllen y… darllenwch fwy

Cyfarwyddiadau cyflawn ar wall 0x80072f8f 0x20000

cyfarwyddyd cyflawn ar wall 0x80072f8f 0x20000 1 PC Tricks

Cyfarwyddyd Llawn ar y Gwall 0x80072f8f 0x20000 Mae gwall 0x80072f8f 0x20000 yn digwydd mewn dwy sefyllfa gyffredin. Y cyntaf yw wrth uwchraddio o Windows 7 i fersiwn mwy newydd neu ddim ond gosod Windows 10. Yr ail sefyllfa gyffredin yw pan fydd gwall yn digwydd wrth redeg yr Offeryn Creu Cyfryngau. Mae'r… darllenwch fwy

Sut alla i gael gwared ar y gwall “Heb ganfod system weithredu”?

Sut alla i ddileu'r gwall system weithredu na chanfuwyd triciau PC

Sut alla i gael gwared ar y gwall “Heb ganfod system weithredu”? Mae rhai defnyddwyr yn cael neges “System Weithredu Heb ei Ddarganfod” pan fydd eu cyfrifiadur yn cychwyn. Yn dibynnu ar y famfwrdd a'r BIOS wedi'i osod, efallai y bydd y gwall yn cael ei adrodd yn wahanol, er enghraifft, OS heb ei ddarganfod. Er bod systemau gweithredu eraill fel Mac OS ac Android… darllenwch fwy

Gwall 0xc000000f yn Windows 10, 7 - Beth i'w wneud?

gwall 0xc000000f yn windows 10 7 beth i'w wneud Triciau PC

Gwall 0xc000000f yn Windows 10, 7 - Beth i'w wneud? Mae hwn yn gamgymeriad eithaf cyffredin na chaiff ei ddeall yn dda. Mae'r cod 0xc000000f yn ymddangos yn bennaf wrth gychwyn y system. Mae fel arfer yn digwydd yn Windows 10, ond mae hefyd yn gyffredin yn Windows 7. Mae yna 2 weithred i'w dewis: parhau neu ymadael. Mewn rhai achosion, ar ôl pwyso Enter, mae'r… darllenwch fwy

Beth i'w wneud â gwall 0x800B010FI yn Microsoft Store?

beth i'w wneud â gwall 0x800b010fi mewn triciau PC store microsoft

Beth i'w wneud â gwall 0x800B010FI yn Microsoft Store? Gall gwall 0x800B010FI ddigwydd wrth osod neu ddiweddaru apps o'r Microsoft Store (dim ond Windows Store o hyn ymlaen). Mae pennu union achos y gwall hwnnw yn anhygoel o anodd. Yn ffodus, mae crefftwyr gwerin wedi datblygu cyfres o gamau gweithredu a fydd yn helpu i ddod allan o'r anodd hwn ... darllenwch fwy

Cywiro gwall 80090016 yn Outlook Windows 10/11

trwsio gwall 80090016 yn outlook windows 10 11 Tricks PC

Trwsio Gwall 80090016 yn Outlook Windows 10/11 Mae cod gwall 80090016 yn gyffredin iawn ar ôl disodli mamfwrdd cyfrifiadur a hefyd wrth drosglwyddo cyfrifon defnyddwyr rhwng gwahanol gyfrifiaduron. Y brif broblem yw ei fod yn achosi i holl drwydded y Swyddfa fethu, ond yn enwedig y dilysu ... darllenwch fwy

Pam fod y gwasanaeth wedi methu â dechrau gyda gwall 1068?

Pam mae'r gwasanaeth wedi methu wrth gychwyn gwall 1068 PC Tricks

Pam fod y gwasanaeth wedi methu â dechrau gyda gwall 1068? Mae neges gwall 1068 fel arfer yn nodi nad yw Windows 7 neu 10 yn gallu cychwyn gwasanaeth penodol. Gall hyn ddigwydd wrth actifadu gwasanaeth â llaw neu wrth geisio cyflawni gweithdrefn benodol. Er enghraifft, wrth droi ar y Rhyngrwyd, wrth geisio chwarae cerddoriaeth,… darllenwch fwy

Trwsio Gwall Windows 0x81000033

Categori CheatsPC Cheats PC

Trwsio Gwall Windows 0x81000033 Mae'r neges gwall 0x81000033 yn nodi nad oes digon o le i Windows wrth gefn. Yn naturiol, os nad oes digon o le mewn gwirionedd, mae'n rhaid ichi gynyddu'r gofod nas defnyddir. Y broblem yw bod y swm o… darllenwch fwy

Beth yw ffeil JUCheck.exe ac a ellir ei dynnu?

beth yw ffeil exe jucheck a gellir ei dynnu PC Cheats

Beth yw ffeil JUCheck.exe ac a ellir ei dynnu? Pan welwch broses o'r enw Jucheck.exe yn Rheolwr Tasg eich cyfrifiadur, mae'n arferol ichi ofyn cwestiynau rhesymegol i chi'ch hun: beth ydyw, a yw'n firws, a ddylid ei analluogi neu ei ddileu, ac ati. Dadansoddi'r system yn ofalus a'i glanhau o bethau diangen yw'r warant... darllenwch fwy

Sut alla i drwsio gwall 0x887a0005 yn Windows?

Sut alla i ddatrys y gwall 0x887a0005 yn Windows PC Tricks

Sut alla i drwsio gwall 0x887a0005 yn Windows? Gall cod gwall 0x887a0005 ymddangos o dan amgylchiadau gwahanol. Mae rhai defnyddwyr yn adrodd hyn wrth geisio chwarae fideo yn y rhaglen Llun. A gall y neges gyda'r cod ymddangos mewn rhan benodol o'r fideo neu ar ôl amser gwylio. Mae yna hefyd… darllenwch fwy

Canllaw i ddatrys gwall 0xc0000035 yn Windows

Canllaw i ddatrys gwall 0xc0000035 yn Windows PC Tricks

Canllaw i ddatrys y gwall 0xc0000035 yn Windows I ddweud y gwir, gall unrhyw ddefnyddiwr weld y gwall 0xC0000035 yn y gwyliwr digwyddiad. Mae'n golygu bod y system wedi methu â dechrau gwasanaeth penodol. Mae yna dipyn o amrywiadau, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â'r Cofiadur Cyd-destun Cnewyllyn Cylchlythyr, y Kernel EventTracing,… darllenwch fwy

Canllaw i drwsio 0x0000001D BSOD yn Windows 7, 10

Canllaw i ddatrys y bsod 0x0000001d yn Windows 7 10 Tricks PC

Canllaw i drwsio 0x0000001D BSOD yn Windows 7, 10 Mae achosion sgrin las 0x0000001D yn Windows 10, 7 yn debyg i unrhyw BSOD arall: problemau gyda'r system weithredu a'i ffeiliau, gyrwyr diffygiol, gyriant caled wedi'i ddifrodi, diweddariadau wedi'u gosod yn anghywir. Fodd bynnag, mae yna ffynonellau methiant mwy penodol ar ffurf coll... darllenwch fwy

Datrys gwall 0x800f0986 wrth uwchraddio Windows 10

datrys gwall 0x800f0986 wrth ddiweddaru windows 10 triciau PC

Datryswch y gwall 0x800f0986 wrth ddiweddaru Windows 10 Mae'r 0x800f0986 yn wall sy'n digwydd yn y Windows 10 Update Center wrth lawrlwytho a gosod diweddariadau cronnus y system weithredu. Mae'n broblem ddifrifol iawn, oherwydd mae'r defnyddiwr yn colli mynediad i ddatblygiadau Microsoft newydd, ond mae'n gymharol ... darllenwch fwy

Sut alla i drwsio “Cod Gwall Gyrwyr Denuvo 2148204812”?

Sut alla i ddatrys y cod gwall gyrrwr denuvo 2148204812 triciau PC

Sut alla i drwsio “Cod Gwall Gyrwyr Denuvo 2148204812”? Helpwch i gael gwared ar god gwall rheolwr Denuvo 2148204812. Mae'r gwall yn ymddangos pryd bynnag y ceisiaf redeg Mortal Kombat 11. Dydw i ddim yn siŵr beth sydd o'i le, ond fe weithiodd yn iawn o'r blaen heblaw am oedi achlysurol, ond mae fy nghaledwedd yn wan. … darllenwch fwy

7 Ffaith Am SSDs Nad ydych chi'n eu Gwybod

7 ffaith am SSDs nad ydych chi'n gwybod triciau PC

7 Ffeithiau SSD Na Oeddech Chi'n Gwybod Mae defnyddio technoleg cof fflach ddatblygedig yn gwneud SSDs yn llai tebygol o gael damweiniau, yn fwy effeithlon ac yn fwy newynog am bŵer na gyriannau caled. Gan nad oes ganddyn nhw blât, maen nhw hefyd yn fwy ymwrthol i siociau, felly maen nhw'n ddelfrydol ... darllenwch fwy

Sut alla i drwsio gwall cychwyn cais 0xc0000102?

Sut alla i ddatrys gwall cychwyn y cais PC Tricks

Sut alla i drwsio gwall cychwyn cais 0xc0000102? Mae gwall cychwyn y cais 0xc0000102 yn un o gyfres o'r gwallau hyn, er nad dyma'r mwyaf poblogaidd, ond mae miloedd o ddefnyddwyr yn ei weld bob mis. Maent yn ceisio agor rhai rhaglen, ond yn lle'r canlyniad disgwyliedig, mae'r gwall yn ymddangos. Mae'r… darllenwch fwy

Sut alla i drwsio gwall 0x80073D26 yn Windows 10?

Sut alla i ddatrys y gwall 0x80073d26 yn Windows 10 triciau PC

Sut alla i drwsio gwall 0x80073D26 yn Windows 10? Y mater: Ar ôl y diweddariad diweddaraf i system weithredu Windows 10, mae gwasanaeth tanysgrifio Xbox Game Pass yn cael damwain gyda gwall 0x80073D26 pan fydd defnyddiwr yn ceisio gosod, rhedeg, neu chwarae gêm Xbox Game Pass benodol. Ar ôl iddo ddigwydd ... darllenwch fwy

Stop Creadigol
IK4
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa