იურიდიული ცნობა

გამოყენების წესები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც დეტალურად არის აღწერილი ქვემოთ, არეგულირებს ვებსაიტის tiporelax.com-ის წვდომას და გამოყენებას, ნოლბერტო სანჩესის საკუთრებაში.

ნოლბერტო სანჩესი, ეროვნული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი 19.778.310.

მისამართი: Torres del Saladillo, Maracaibo, Edo Zulia. ვენესუელა (4001).

ნოლბერტო სანჩესი. შემდგომში, "რედაქტორი".

გამოყენების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არეგულირებს ვებსაიტის წვდომას, ნავიგაციას და გამოყენებას ყველა მომხმარებლისთვის, ვინც მასზე წვდება. ანალოგიურად, რეგულირდება პასუხისმგებლობები, რომლებიც გამომდინარეობს ამ ვებსაიტის ყველა შინაარსის, მათ შორის, ტექსტების, ფოტოების, გრაფიკების, ვიდეოების, ახალი ამბების ან ვებსაიტში შემავალი სხვა მასალების გამოყენებით.

ამ ვებსაიტის დათვალიერება გაძლევთ მომხმარებლის სტატუსს და გულისხმობს თქვენს მკაფიოდ, სრულ და უპრეცედენტო მიღებას ამ ტექსტში შეტანილი თითოეული დებულების მიმართ.

ეს ვებ-გვერდი წარმოადგენს ინტერნეტის საშუალებით მოპოვებული საერთო ინტერესის შესახებ ინფორმაციის კრებულს, რომლის მიზანია კონკრეტული ცოდნის გავრცელება, რომელიც სასარგებლოა მომხმარებლების საჭიროებებისთვის. ამ ვებსაიტზე დასახული მიზანი არის ვებსაიტის თემასთან დაკავშირებული ხარისხის ინფორმაციის ერთ ადგილზე დაჯგუფება.

ვინაიდან ინფორმაცია მიღებულია ქსელის საშუალებით, ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას გამოქვეყნებული მონაცემების სიზუსტესა და უტყუარობაში, ვინაიდან ეს რეცეპტები არ უნდა იყოს შემოწმებული ან დამოწმებული გამომცემლის მიერ.

ამ ვებსაიტის ფუნქციონირების დასაფინანსებლად ის შეიძლება შეიცავდეს სარეკლამო კონტენტს სხვადასხვა ფორმატში.

ამ ვებსაიტის დათვალიერება გულისხმობს თქვენს ვალდებულებას გამოიყენოთ ყველა ხელმისაწვდომი სერვისი კანონის შესაბამისად, ამ ზოგადი პირობებით, ისევე როგორც ზოგადად მიღებული პრაქტიკით ინტერნეტში, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ მის გამოყენებას უკანონო მიზნებისთვის ან ეფექტისთვის. ან ეწინააღმდეგება მათ.

ვებსაიტზე გამოყენებული ენა ესპანურია.

რედაქტორი არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი:

- რომ თქვენ ბოროტად იყენებთ საიტს,

- რომ არსებობს ვებსაიტის შინაარსის უწყვეტობა,

– ვებსაიტზე წვდომის შეუძლებლობა ან შინაარსის სიზუსტის, სიზუსტის, სისრულის ან/და დროულობის ნაკლებობა, აგრეთვე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გადაცემული, გავრცელებული, შენახული, ხელმისაწვდომი ყველა სახის შინაარსის მანკიერებები და დეფექტების არსებობა. რომლებზეც წვდომა იქნა ვებსაიტის ან შემოთავაზებული სერვისების მეშვეობით,

– რომ არის ვირუსები და/ან სხვა მავნე კომპონენტები ვებსაიტზე ან სერვერზე, რომელიც მათ ამარაგებს, როგორც მომხმარებლების მიერ კონტენტის ნახვის, ასევე მისი გადმოტვირთვის თვალსაზრისით,

– რომ სხვა ვებსაიტების მიერ მოწოდებული შიგთავსი და სერვისები, რომლებზეც წვდომა შესაძლებელია ამ ვებსაიტიდან, ფუნქციონირებს,

– რომ ამ ვებსაიტზე განთავსებული შიგთავსს აქვს მეტი ან ნაკლები შესრულება,

– მონაცემების, პროგრამების, ინფორმაციის ან მოსაზრებების ხარისხი, სიზუსტე, სანდოობა, სისწორე, მთლიანობა ან ზნეობა, როგორიც არ უნდა იყოს მათი წარმოშობა, რომელიც ვრცელდება მის ქსელში ან ქსელების მეშვეობით, რომლებზეც ინტერნეტის მომხმარებელს შეუძლია წვდომა ამ გზით,

– ვებგვერდის უსაფრთხოების სისტემების დარღვევით მიყენებული ზიანი,

– პროგრამული უზრუნველყოფის ან დანამატების გაუმართაობა (ჩამოტვირთვა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ამ მიზნით შექმნილი ბმულიდან), რომელიც აუცილებელია ვებსაიტზე განთავსებული გარკვეული კონტენტის სანახავად და მოსასმენად,

- კერძო ან პროფესიონალი რეკლამის განმთავსებლების მიერ გამოქვეყნებული რეკლამების შესახებ,

- ნებისმიერი ქმედება ან ქმედება, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს მესამე მხარის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ინტელექტუალურ ან სამრეწველო საკუთრებასთან დაკავშირებით,

– იმ ინფორმაციის შესახებ, რომელიც ამ ვებსაიტის მიღმაა და არ იმართება უშუალოდ რედაქტორის მიერ. 

ბმულების ფუნქცია, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ამ ვებსაიტზე, არის მხოლოდ მომხმარებლის ინფორმირება სხვა წყაროების არსებობის შესახებ, რომლებიც შესაძლოა გააფართოვონ ამ ვებსაიტის მიერ შემოთავაზებული შინაარსი. რედაქტორი არ იძლევა გარანტიას და არ არის პასუხისმგებელი, შესაბამისად, დაკავშირებული საიტების ფუნქციონირებაზე ან ხელმისაწვდომობაზე; არც მათთან ვიზიტს ვარაუდობს, იწვევს ან ურჩევს, ამიტომ არ იქნება პასუხისმგებელი მიღებულ შედეგზე. რედაქტორი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ ჰიპერბმულების შექმნაზე.

თუ რაიმე მიზეზით, ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული რომელიმე კონტენტი დაცულია საავტორო უფლებებით, გთხოვთ შეგვატყობინოთ და ის რაც შეიძლება მალე წაიშლება.

შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით შემდეგ მისამართზე: typerelaxweb@gmail.com

ჩამონტაჟებული მოძრაობის გაზომვისა და ანალიზის სისტემები

ეს ვებსაიტი იყენებს Google Analytics-ს, ვებ ანალიზის სერვისს, რომელსაც უზრუნველყოფს Google, Inc., დელავერის კომპანია, რომლის მთავარი ოფისი არის 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (კალიფორნია), CA 94043, შეერთებული შტატები („Google“).

Google Analytics იყენებს „ქუქი-ფაილებს“, ეს არის თქვენს კომპიუტერში შენახული ტექსტური ფაილები, რათა დაეხმაროს ვებსაიტს გააანალიზოს ვებსაიტის გამოყენება მათთვის, ვინც მასზე წვდომას ახდენს. ქუქი-ფაილით გენერირებული ინფორმაცია ვებსაიტის გამოყენების შესახებ (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) უშუალოდ გროვდება და ინახება Google-ის მიერ მის სერვერებზე შეერთებულ შტატებში. Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას ჩვენი სახელით ვებსაიტის წვდომის, გამოყენებისა და აქტივობების, მისი ტრაფიკის და მომხმარებლის სეგმენტაციის დადგენის მიზნით. Google-მა შეიძლება გადასცეს აღნიშნული ინფორმაცია მესამე მხარეებს კანონით მოთხოვნის შემთხვევაში, ან როდესაც აღნიშნული მესამე მხარე ამუშავებს ინფორმაციას Google-ის სახელით. ამრიგად, ამ ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება Google-ის ერთპიროვნული პასუხისმგებლობაა.

Google Analytics-ის გამოყენების პირობების შესაბამისად, Google არ დააკავშირებს თქვენს IP მისამართს Google-ის მიერ შენახულ სხვა მონაცემებთან. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ მონაცემთა ან ინფორმაციის დამუშავებაზე ქუქიების გამოყენებაზე უარის თქმით, თქვენს ბრაუზერში შესაბამისი პარამეტრების არჩევით. თუმცა, უნდა იცოდეთ, რომ თუ ასე მოიქცევით, შესაძლოა ვერ შეძლოთ ამ ვებსაიტის სრული ფუნქციონალური გამოყენება. ამ ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Google-ის მიერ ზემოაღნიშნული ინფორმაციის დამუშავებას ზემოთ მითითებული წესით და მიზნებისთვის.

ხანგრძლივობა და მორგება

ეს გამოყენების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს მათი ექსპოზიციის ხანგრძლივობის განმავლობაში. ამ გზით, რედაქტორი გირჩევთ, რომ ყურადღებით წაიკითხოთ ისინი ყოველ ჯერზე, როცა შეხვალთ ჩვენს ვებსაიტზე. გამომცემელი პირდაპირ იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე ზოგადი პირობები ნებისმიერ დროს, მთლიანად ან ნაწილობრივ.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დებულება ან დებულება, რომელიც შეიცავს ამ ზოგად პირობებში, ჩაითვლება ბათილად ან შეუსაბამოდ, მთლიანად ან ნაწილობრივ, აღნიშნული ბათილობა ან გამოუყენებლობა არ იმოქმედებს დანარჩენ ზოგად პირობებზე.

გამომცემლის მიერ წინამდებარე ზოგადი პირობებით გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლების ან დებულების გამოუყენებლობა ან აღსრულება არ წარმოადგენს მათზე უარის თქმას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათი მხრიდან არ არის აღიარებული და წერილობითი შეთანხმება.

შეჩერება

გამომცემელს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს წვდომა ვებსაიტის შინაარსზე, წინამდებარე პირობების დებულებების მიუხედავად, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. აღნიშნული სიტუაციები არ შეცვლის ამ მუხლებში ჩამოყალიბებული ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების მოქმედებას.

პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე

პროდუქტის ინფორმაცია, რომელიც ჩანს ამ ვებსაიტზე, ეკუთვნის Amazon Services LLC-ს. ეს კონტენტი პირდაპირ ამაზონიდან მოდის, ასე რომ, თუ Amazon შეცვლის მას, შეიცვლება დეტალები და ფასები.

ამ ვებსაიტის მფლობელი შემოიფარგლება იმ ინფორმაციის რეპროდუცირებით, რომელსაც ამაზონი გვთავაზობს, პროდუქტის მიმოხილვასა და შესყიდვის რეკომენდაციებს.

AMAZON.ES დაბრუნების პოლიტიკა

Amazon.es, ისევე როგორც გამყიდველების უმეტესობა, რომლებიც იყენებენ Amazon.es-ს თავიანთი პროდუქციის გასაყიდად, გვთავაზობენ დაბრუნების პერიოდს 30 დღის განმავლობაში პროდუქტის მიღების დღიდან. Amazon.es-ის 30-დღიანი დაბრუნების პოლიტიკა საშუალებას გაძლევთ დააბრუნოთ თქვენთვის სასურველი პროდუქტები იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ სრულად არ ხართ კმაყოფილი თქვენი შენაძენით.

დაბრუნების ეს პოლიტიკა არ მოქმედებს თქვენს, როგორც მომხმარებლის კანონიერ უფლებებზე.

Amazon.es-ის დაბრუნების პოლიტიკის სრული შინაარსი შეგიძლიათ წაიკითხოთ შემდეგ ბმულზე: https://amzn.to/3gWTd6N

კრეატიული გაჩერება
IK4
აღმოაჩინეთ ინტერნეტით
ონლაინ მიმდევრები
მარტივად დაამუშავეთ
მინი სახელმძღვანელო
როგორ გავაკეთოთ
TypeRelax
ჟურნალი Lava