Მოხმარების პირობები

გამოყენების ეს პირობები, ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად, არეგულირებს ვებსაიტის გამოყენებას და Tiporelax.com-ის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებს. გთხოვთ, ყურადღებით გადახედოთ ამ პირობებს სერვისების გამოყენებამდე, რადგან ისინი გავლენას ახდენენ თქვენს უფლებებზე. რომელიმე სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე პირობებს და ეთანხმებით მათ კანონიერ ვალდებულებას.

ამ ვებსაიტის გამოყენება ექვემდებარება გამოყენების შემდეგ პირობებს:

  • ამ ვებსაიტის გვერდების შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ თქვენი ზოგადი ინფორმაციისა და პირადი გამოყენებისთვის. ის შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
  • ეს ვებსაიტი იყენებს ქუქი-ფაილებს დათვალიერების პარამეტრების მონიტორინგისთვის. თუ ნებას რთავთ ქუქიების გამოყენებას, შემდეგი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება შენახული იყოს ჩვენ მიერ მესამე მხარის გამოსაყენებლად.
  • არც ჩვენ და არც მესამე მხარე არ ვიძლევით რაიმე გარანტიას ან გარანტიას ამ ვებ-გვერდზე ნაპოვნი ან შემოთავაზებული ინფორმაციისა და მასალების სიზუსტეზე, დროულობაზე, შესრულებაზე, სისრულესა თუ ვარგისიანობაზე რაიმე კონკრეტული მიზნით. თქვენ აცნობიერებთ, რომ ასეთი ინფორმაცია და მასალები შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან შეცდომებს და ჩვენ პირდაპირ გამოვრიცხავთ პასუხისმგებლობას ასეთი უზუსტობების ან შეცდომებისთვის კანონით დაშვებული სრულად.
  • თქვენ მიერ ამ ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან მასალის გამოყენება არის თქვენივე რისკის ქვეშ, რისთვისაც ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი. თქვენი პასუხისმგებლობა იქნება უზრუნველყოთ, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, მომსახურება ან ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ ვებსაიტზე, აკმაყოფილებს თქვენს კონკრეტულ მოთხოვნებს.
  • ეს ვებგვერდი შეიცავს მასალას, რომელიც ჩვენს საკუთრებაშია ან ლიცენზირებულია (თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული). ეს მასალა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დიზაინი, განლაგება, გარეგნობა, გარეგნობა და გრაფიკა. რეპროდუცირება აკრძალულია, გარდა საავტორო უფლებების შესახებ შეტყობინებისა, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე წესებისა და პირობების ნაწილს.
  • ყველა სავაჭრო ნიშანი, რომელიც რეპროდუცირებულია ამ ვებსაიტზე, რომელიც არ ეკუთვნის ან არ არის ლიცენზირებული ოპერატორის მიერ, აღიარებულია ვებსაიტზე.
  • ამ ვებსაიტის უნებართვო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა და/ან სისხლის სამართლის დანაშაული.
  • ჩვენი საიტები შეიცავს ბმულებს სხვა საიტებზე, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დატოვონ ჩვენი გვერდები. ეს ბმულები მოწოდებულია თქვენი მოხერხებულობისთვის, რათა მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე, პოლიტიკაზე ან ასეთი ვებსაიტების შინაარსზე.
  • ამ ვებსაიტის გამოყენება და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ვებსაიტის ასეთი გამოყენების შედეგად, ექვემდებარება ინდოეთის კანონებს.

ამ ვებსაიტის და მის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ზემოთ დადგენილ წესებსა და პირობებს. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამის შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით მხარდასაჭერად [at] tiporelax.com ან  ამ გვერდის გამოყენებით .

დიდი მადლობა!

კრეატიული გაჩერება
IK4
აღმოაჩინეთ ინტერნეტით
ონლაინ მიმდევრები
მარტივად დაამუშავეთ
მინი სახელმძღვანელო
როგორ გავაკეთოთ
TypeRelax
ჟურნალი Lava